Likvidácia azbestu

/ Likvidácia azbestu


Demontáž a odvoz

  • azbestových - eternitových striech
  • boletických panelov
  • starého azbestového potrubia (stupačky)

Likvidáciu azbestu vykonávame na základe oprávnenia OPPL/2584/2012-Fe udeleným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

0905 443 877

info@cleantrans.sk

Sídlo: CLEANTRANS s.r.o, Kovaľská 2/C, 040 15 Košice - Poľov

IČO: 46493549, DIČ: 2023399708, IČ DPH: SK2023399708

Prevádzka: Červený rak 2, 040 17 Košice - Barca