Likvidácia azbestu

/ Likvidácia azbestu


Profesionálna Likvidácia Azbestu: Bezpečná demontáž a odvoz

Zaoberáme sa bezpečnou a efektívnou likvidáciou azbestu, vrátane:

  • Demontáže azbestových a eternitových striech,
  • Odvozu boletických panelov,
  • Likvidácie starého azbestového potrubia a stupačiek.

Naša práca je vykonávaná v súlade so všetkými príslušnými predpismi a vykonávame ju na základe oprávnenia OPPL/2584/2012-Fe, ktoré nám udelil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Dôverujte nám s touto zložitou úlohou, pri ktorej zabezpečujeme nielen bezpečnosť, ale aj dôkladnú starostlivosť o vaše okolie. Vaše zdravie a bezpečnosť sú pre nás prioritou.

0905 443 877

info@cleantrans.sk

Sídlo: CLEANTRANS s.r.o, Kovaľská 2/C, 040 15 Košice - Poľov

IČO: 46493549, DIČ: 2023399708, IČ DPH: SK2023399708

Prevádzka: Červený rak 2, 040 17 Košice - Barca