Nákladná doprava s hydraulickou rukou

Nákladná doprava s hydraulickou rukou

Prenájom kontajnérov a odvoz odpadu

Prenájom kontajnérov

Služby

/ Autodoprava s hydraulickou rukou


Zabezpečujeme tieto činnosti:

 • preprava oceľových konštrukcií
 • preprava unimobuniek (skladových kontajnerov)
 • preprava stavebných materiálov
 • dovoz sypkých materiálov
 • odvoz stavebného odpadu (sute, zeminy, azbestu...)

/ Likvidácia azbestu


Demontáž a odvoz

 • azbestových - eternitových striech
 • boletických panelov
 • starého azbestového potrubia (stupačky)

Likvidáciu azbestu vykonávame na základe oprávnenia OPPL/2584/2012-Fe udeleným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

/ Prenájom kontajnerov


Kontajner pre ramenový nosič

Kontajner pre ramenový nosič

(s objemom od 5m3 do 8m3)

Kontajner pre hákový nosič

Kontajner pre hákový nosič

(s objemom od 10m3 do  40m3)

V súvislosti s prenájmom kontajnerov vykonávame aj:

 • odvoz odpadu
 • búracie práce
 • vypratávanie priestorov a pozemkov

0905 443 877

info@cleantrans.sk

Sídlo: CLEANTRANS s.r.o, Kovaľská 2/C, 040 15 Košice - Poľov

IČO: 46493549, DIČ: 2023399708, IČ DPH: SK2023399708

Prevádzka: Červený rak 2, 040 17 Košice - Barca