Nákladná doprava s hydraulickou rukou

Prenájom kontajnérov

/AUTÁ S HYDRAULICKOU RUKOU


Zabezpečujeme tieto činnosti:

 • preprava oceľových konštrukcií
 • preprava unimobuniek (skladových kontajnerov)
 • preprava stavebných materiálov
 • dovoz sypkých materiálov
 • odvoz stavebného (sute, zeminy, azbest...)

/ LIKVIDÁCIA AZBESTU


Demontáž a odvoz

 • azbestových - eternitových striech
 • boletických panelov
 • starého azbestového potrubia (stupačky)

Likvidáciu azbestu vykonávame na základe oprávnenia OPPL/2584/2012-Fe udeleným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

/ PRENÁJOM KONTAJNEROV


Ponúkané druhy kontajnerov:

 • Ramenové kontajnery s objemom od 5m3 do 8m3
 • Hákové kontajnery s objemom od 10m3 do  40m3

V súvislosti s prenájmom kontajnerov spoločnosť CLEANTRANS s.r.o. vykonáva:

 • búracie práce
 • vypratávanie priestorov
 • vypratávanie pozemkov

/ Kontakt

0905 443 877

Sídlo: CLEANTRANS s.r.o, Kovaľská 2/C, 040 15 Košice - Poľov

IČO: 46493549, DIČ: 2023399708, IČ DPH: SK2023399708

Prevádzka: Červený rak 2, 040 17 Košice - Barca